top of page

Relevante werkervaring

1990-1999 Obs Prof. Casimirschool te Voorburg

Hier heb ik als leerkracht  met name kleuters en middenbouw groepen lesgegeven. Ook ben ik daar begonnen met de taak als intern begeleider.

 

2000-heden Obs De Langereis te Ursem

Hier heb ik als leerkracht in de groepen 3 tot en met 8 gewerkt, allen in de vorm van heterogene groepen.

 

Meerdere jaren de functie als intern begeleider gehad

Meerdere jaren in het MT gezeten, als afgevaardigde van de bovenbouw

 

2016-heden Kindercoach/ rots en watertrainer

Dit heb ik zowel particulier als in dienst van stichting Allure gedaan.

Vormen van begeleiding:

  • dyslexietraining

  • cursus rots en watertrainingen, zowel voor het jonge kind als voor oudere kinderen

  • coaching mbt: angsten, onzekerheden, frustraties, woede

  • groepen met gedragsproblemen in de vorm van “meidenvenijn” en groeps-acceptatie bij nieuwkomers

  • bijles rekenen

 

Opleidingen

 

2019 Zelfstandig kindercoach Kind in kracht opleiding

2019 Kindercoach in het onderwijs Inholland academy

2014 Intern Begeleider / Remedial Teacher Inholland academy

1989 Leraren Basisonderwijs Rijkshogeschool Groningen

Meest relevante cursussen & trainingen

 

 

2020 Spiegelcoach Kind in kracht opleiding

2019 Brein, Bewegen, Ontwikkelen Kind in kracht opleiding

2016 Ik leer anders ( beelddenken) Agnes Oosterveen

2015 Rots en Watertrainer GADAKU instituut

2006 Kinderen met speciale behoeften OBD Noordwest-Holland

2003 Omgaan met Dyslexie: FIK=2 OBD Noordwest-Holland

2002 Intern begeleider als coach OBD Noordwest-Holland

1993 Basiscursus Interne begeleider Leidsche Hogeschool

 

Vaardigheden

 

  • luisteren

  • communicatie

  • hulpvaardig

  • oplossingsgericht denken

  • flexibiliteit

 

Referenties:

 

       Telefoon: 06-43201125

bottom of page