top of page

Rots en water training

Eén van de hobbels die veel kinderen tegenkomen in hun jonge jaren is

gebrek aan zelfvertrouwen en weten daardoor niet hoe ze moeten reageren.

Voor kinderen die hun onzekerheid overcompenseren door "stoer", "boos"

of zelfs "agressief" gedrag te vertonen heb ik mij geschoold in rots en

watertraining.

Hier leren de kinderen hoe je steviger in het leven staat, hoe je

met spannende situaties om moet gaan en hoe je ervoor kan

zorgen dat je zelfverzekerd overkomt.

De eerste paar trainingen zijn gericht op je veilig voelen. Iedereen kan nog zo

hard zeggen dat je veilig bent, maar als je dat gevoel niet hebt zullen die

woorden geen waarde hebben.

 

Ik werk in deze periode aan het zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Vervolgens zal de aandacht liggen op assertiviteit. Hier leren de kinderen een persoonlijk standpunt in te nemen en dat met lichaamstaal uit te stralen. Hoe beweeg ik mij in situaties die niet prettig voelen, hoe ga ik staan als er een conflict is.

De laatste paar trainingen staan in het teken van communicatie. Een erg belangrijk onderdeel in onze snel veranderende maatschappij. Er wordt aandacht geschonken aan lichaamstaal, intuïtie en grensbewustzijn.

Om deze training succesvol te laten zijn vind ik het heel belangrijk dit met elkaar te doen en daarbij is de rol van u als ouder niet weg te denken. Daarom start ik met een intake gesprek, zodat de training op maat aangeboden kan worden en zal er wekelijks een terugkoppeling zijn van de bijeenkomst. 

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten waar ik werk in groepen van 4 tot 10 kinderen.

bottom of page