top of page

Time-out groep

 

Ieder kind wordt blij en enthousiast geboren. Ieder kind wil leren

en uitgedaagd worden, om het beste uit zichzelf te halen.

Helaas komen wij allemaal ervaringen tegen die deze vrije

ontwikkeling in de weg staan. Bij het ene kind is deze hobbel

groter dan bij het andere kind.

 

Met mijn time-out-groep wil ik de kinderen weer terug brengen

bij hun ware zijn. Ik wil ze leren de hobbels onder ogen te zien en

daarbij vaardigheden aanleren die ervoor zorgen dat zij over deze

hobbel heen kunnen en verder kunnen gaan met het vrij ontwikkelen.

Het is in deze groep belangrijk dat de kinderen zichzelf terugvinden en dat het vuur in hen weer ontwaakt.

Het vuur dat ervoor zorgt dat zij weer willen leren en ontwikkelen en de drang naar “onzichtbaar” worden of de drang zichzelf te overschreeuwen afneemt.

 

Voor mij is het belangrijk dat een kind te allen tijde in contact blijft met zichzelf en ontdekt waar zijn kwaliteiten liggen. Met je eigen kwaliteiten in het vizier sta je in je kracht. Vanuit die kracht gaan we leren. Op zoek naar welke weg past bij zijn kwaliteit.

 

Ik vind het belangrijk dat kinderen in een veilige, ruime omgeving de ruimte krijgen die zoektocht aan te gaan.

Daarom is een dag opgesplitst in 3 delen:

Deel 1

De ochtend begint altijd buiten. Natuur geeft vrijheid en is ruim genoeg om te onderzoeken wat er allemaal is.
Dit kan gebeuren door te werken in een (moes)tuin, te klimmen en klauteren in een bos of in de buitenlucht te sporten. We gaan alles ontdekken.

Er is een Zweeds gezegde dat vertelt: slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. We gaan het ervaren.

Deel 2

In het tweede gedeelte is er ruimte om te leren. De kinderen komen met een eigen leervraag, waar ik ze instructie bij zal geven en verwerkingsstof zal aanbieden. Dit zal veelal handelend leren zijn, waarbij we zo min mogelijk beeldschermen zullen gebruiken.

Een beeldscherm zie ik als een vlucht, je hoeft geen contact te maken, je sluit je af en daardoor verlies je jezelf.

Ik realiseer me heel goed dat onze huidige  maatschappij niet zonder beeldschermen leeft, dus er zullen zich momenten voor kunnen doen dat wij wel gebruik maken van een beeldscherm.

 

Deel 3

Het laatste gedeelte staat in het teken van talentontwikkeling aan de hand van een thema. Kinderen leren hier ambachtelijke vaardigheden in de breedste zin van het woord door informatie over een thema uit te werken. Te denken valt aan werken met hout, schilderen, kleien, koken, decoreren.

 

Gedurende de hele dag zal ik werken aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Dat bestaat uit een breed aanbod. Hiervoor gebruik ik oefeningen van rots en water training, kanjertraining en kindercoaching. Ik maak een weloverwogen keuze welke vormen worden ingezet. Elke hobbel vraagt zijn eigen aanpak.

 

Kinderen zijn afhankelijk van ons als volwassenen, daarom wil ik dit samen doen met de ouders. Het is heel wenselijk dat de kinderen aan het eind van de dag worden opgehaald en dat er dan gezamenlijk een kopje thee wordt gedronken om de dag over te dragen. Hier is ook ruimte voor eventuele broertjes of zusjes. 

Betrokkenheid van de ouder is van essentieel belang voor het welzijn van het kind. 

Doelgroep:

Kinderen die om welke reden dan ook even niet in een reguliere groep kunnen functioneren.

De groep bestaat uit maximaal 4 kinderen, zodat ik vrij ben om eropuit te gaan wanneer  de ontwikkeling daarom vraagt.

bottom of page